SU QUESTO BLOG NON SI PUBBLICANO COMMENTI ANONIMI

domenica 9 settembre 2012

Jeu mi ndi vaiu a Festa!


Poesia in vernacolo di Pasqualino Placanica

Minatimi ntall'anchi,
minatimi nta testa,
pigghiativi a me machina,
ma non mi tuccati a Festa!

Si siti latriceddi,
si non pavati i tassi,
si 'mpaticati all’atri,
si bbandunati i cani,

c’è u Quatru da Madonna
non vi nd’ancarricati,
chi poi pi novi sabati
vi spetta mu priati.

A festa dura jorna,
a vita tanti anni,
prima iti a Prucessioni,
e poi faciti danni.

Se quandu cala u Quatru
'nci iti puru appressu
allura stati certi
chi poi tuttu è permessu.

Si vui cuntati mbrogghi
e’ cittadini i Rriggiu
dicendu: “tuttu è a postu
acca nui simu i megghiu!”

allura stati certi
chi si a Vara 'ncoddati
puru sti peccateddi
vi sunnu perdunati.

E jeu chi staiu mi vardu
chi mi mbilenu u sangu
mi viu sfilari genti
chi mancu si virgogna

a spettu u stessu, a Festa,
mi ‘nzonnu chi stavota
u Quatru si ribella
e i manda a ddu paisi.

Ma non succeri nenti,
sunnu tutti cuntenti,
pari chi non è veru
chi nd’hannu a dari cuntu.

E allura mi cunsolu
pensandu chi c’è sempri
speranza ch’i Rriggini
capisciunu c’u Quatru

non faci nenti sulu,
havi bisognu i fatti
voli vidiri a genti
chi cerca mi reagisci

voli vidiri a genti
chi jiasa a testa e dici
chista città è a nostra!
mi si ndi vannu i latri!”

Minatimi ntall'anchi,
minatimi nta testa,
pigghiativi a me machina,
jeu mi ndi vaiu a Festa!

Nessun commento:

Posta un commento